Blogs Lalibre.be
Lalibre.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

mardi, 01 février 2011

Communiqué important du CDF

 

 

CDF - Chrétiens Démocrates Fédéraux

 

Communiqué et demande du CDF
 
Pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, malgré les mensonges répétés de Bart De Wever et d'autres figures de la N-VA dans des interviews, le CDF tient à rappeler que la N-VA sur son site, dans son manifeste et sur le site des jeunes affiche bien noir sur jaune son objectif: une Flandre indépendante et républicaine !

 Et que tous ceux qui continueront de vouloir négocier avec ce parti nationaliste et le considérer comme soi-disant incontournable (ce qui est faux !), renforçant encore davantage celui-ci, sachent que le CDF les tiendra pour co-responsables de la faillite d'une Belgique unie et solidaire, à laquelle tiennent une majorité de Belges (de toutes les régions du pays) !

 Le CDF demande dès lors aux rédactions de bien vouloir publier son communiqué ou à tout le moins des extraits des positions de la N-VA figurant sur leurs sites officiels, afin que l'opinion publique connaissent exactement les intentions de cette formation avec laquelle la plupart des autres partis n'éprouvent aucune gêne à négocier en vue de la formation d'un gouvernement.

Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke
Président/Voorzitter CDF
Rue Fernand Mélardstraat 11
Bruxelles - 1200 - Brussel
GSM: 0494 39 20 21
Email: cdf.be@hotmail.com
Website: www.cdf-info.be


 Voir:


http://www.n-va.be/waar-wij-voor-staan
 

De N-VA streeft naar

·       een Vlaanderen dat werk maakt van de economische welvaart en het sociale welzijn van al haar inwoners,

·       een Vlaanderen dat zorg draagt voor de hechtheid van onze samenleving en daartoe waakt over zijn publieke cultuur, normen en waarden,

·       een Vlaanderen dat als onafhankelijke lidstaat van de Europese Unie zijn verantwoordelijkheid opneemt in de internationale samenwerking en solidariteit.

Met cijfers en tabellen leggen we het Belgische huishouden bloot en weerleggen we hardnekkige mythes. Met analyses en argumenten oefenen we voortdurend invloed uit en bepalen we mee de politieke agenda. We tonen aan dat Vlaanderen klaar is om een zelfstandige lidstaat van Europa te worden.

 
http://www.n-va.be/files/default/nva_images/documenten/manifest.pdf

3. Vlaanderen lidstaat van de Europese Unie

Alleen door een autonomie te verwerven - zoals die van volkeren als de Zweden, de Ieren, de Portugezen of de Grieken - kan Vlaanderen zich binnen de Europese Unie echt ontplooien. Dat betekent dat we moeten streven naar een onafhankelijk Vlaanderen.

 
http://www.jongnva.be/index.php?page=viewpage&page_id=24
 
Ronduit onafhankelijk en republikeins!

 Om steeds weer de politieke breuklijnen tussen Vlaanderen en Wallonië te vermijden, pleit Jong N-VA voor een Vlaamse staat. Dát geeft blijk van een efficiënt bestuur. Zo zullen Vlaamse politici zelf voor hun beleid de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen, zoals het in een échte democratie hoort.

 Een democratie houdt tevens in dat niemand door zijn geboorte gediscrimineerd wordt, niet negatief maar ook niet positief. De N-VA strijdt daarom resoluut voor een republiek met een verkozen president in plaats van een koning als erfopvolger.

 

Les commentaires sont fermés.